Δήλωση καλής υγείας αθλητή

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Με ατομική μου ευθύνη, δηλώνω ότι: Γνωρίζω πως οι αγώνες που λαμβάνω μέρος είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να επιφέρει κινδύνους για την σωματική μου ακεραιότητα από ασθένεια, τραυματισμό εώς και θάνατο. Με την παρούσα δήλωση, δηλώνω ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχω κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο για να διαπιστωθεί η καλή μου υγεία και η φυσική μου κατάσταση που απαιτείται για τη δοκιμασία του/των αγωνίσματος/των. Η συγκεκριμένη δήλωση θα χρησιμοποιηθεί από τους διοργανωτές σε κάθε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Με την δήλωση μου αυτή, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεων μου και αναφέρω στους διαχειριστές της διαθήκης μου, στους κληρονόμους μου, στους απογόνους μου και στους πλησιέστερους συγγενείς μου πως : Λαμβάνω μέρος στους αγώνες αποκλειστικά με δική μου ευθύνη και παραιτούμαι ατομικά και για λογαριασμό των δικαιούχων μου από κάθε σχετική αποζημίωση για τυχόν τραυματισμό, θάνατο , κλοπή ή ζημιά σε αγωνιστικό εξοπλισμό κατά την διάρκεια των αγώνων και απαλλάσσω πλήρως και ολοσχερώς τους οργανωτές των αγώνων και τους συνεργάτες αυτών όπως : χορηγοί, εθελοντές, κριτές και φορείς. Δίνω τη συγκατάθεση μου να λάβω ιατρική και φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή ασθένειας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Επιτρέπω να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τους διοργανωτές και χορηγούς μέσα σε νόμιμα πλαίσια, το όνομα μου, η φωτογραφία μου και βίντεο που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προς τα μέσα ενημέρωσης και οπουδήποτε κριθεί σκόπιμο από αυτούς. Οι διοργανωτές θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα δήλωση για κάθε νομική χρήση που θα κριθεί απαραίτητο. Δηλώνω πως έχω διαβάσει προσεκτικά το παρόν έγγραφο, την προκήρυξη και τους όρους του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Δηλώνω ότι τις τελευταίες 14 ημέρες δεν έχω παρουσιάσει ξαφνικά συμπτώματα πυρετού ή βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, δεν είχα στενή επαφή με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) δεν έχω προσφέρει άμεση φροντίδα σε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ή δεν εργάστηκα με υγειονομικούς υπαλλήλους οι οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19; Δεν έχω επισκεφτεί ή βρεθεί σε κοντινή απόσταση με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ,δεν έχω εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστεί το ίδιο περιβάλλον με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νεο κορωνοϊό (COVID-19, δεν έχω ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και τέλος δεν έχω μείνει στην ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19)

Τέλος, δηλώνω ότι θα συμπληρώσω όλες τις απαραίτητες φόρμες καλής υγείας που θα μου ζητηθούν από την Οργανωτική επιτροπή πριν και μετά τον αγώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως μέτρα προστασίας έναντι του COVID19.